” Ngày hội giao lưu học sinh cấp trường năm học 2018 -2019″

Tiết mục múa của các em lớp 5

Học sinh tính nhẩm nhanh như máy

Thầy giáo trẻ xung phong ra Trường Sa gieo chữ

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r