1

 

1.Hiệu trưởng:Trần Ngọc Điệp

 -Sinh ngày: 01/01/1974

-Quê quán: TT Mỹ An  -Tháp Mươi – Đồng Tháp

-Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Tiểu học

 -Lý luận chính trị: Trung cấp.

1 (2)

 

2.Phó Hiệu trưởng: Dương Văn Bình

-Sinh ngày: 04/04/1973

-Quê quán:Ba Sao – Cao Lãnh- Đồng

-Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Tiểu học

-Lý luận chính trị: Trung cấp.